Tất cả
ACC ngon
Rank: Kim Cương
Skin súng: 25
Trang phục: 16
Đăng nhập: Facebook
1,500,000đ
SET hủy diệt
Rank: Vàng
Skin súng: 1
Trang phục: 1
Đăng nhập: Facebook
200,000đ
acc vi[
Rank: Kim Cương
Skin súng: ---
Trang phục: ---
Đăng nhập: Facebook
2,000,000đ
acc ngon
Rank: Kim Cương
Skin súng: 16
Trang phục: 11
Đăng nhập: Facebook
1,500,000đ
Uzi severlazi Lv2
Rank: Bạch Kim
Skin súng: 14
Trang phục: 20 SET đồ
Đăng nhập: Facebook
1,625,000đ
Siêu víp
Rank: Vàng
Skin súng: 22
Trang phục: 20
Đăng nhập: Facebook
2,000,000đ
AKM Hủy Diệt
Rank: Bạch Kim
Skin súng: 13
Trang phục: 11 SET
Đăng nhập: Facebook
1,250,000đ
M416 GOLD, M416 Hề
Rank: Vàng
Skin súng: 37
Trang phục: 28 ( 2 set hiếm)
Đăng nhập: Facebook
3,750,000đ
siêu vip
Rank: Kim Cương
Skin súng: 28
Trang phục: 21 SET đồ
Đăng nhập: Facebook
3,000,000đ
17 set đồ víp
Rank: Kim Cương
Skin súng: 22
Trang phục: 17
Đăng nhập: facebook
1,625,000đ
ACC KHỦNG
Rank: Kim Cương
Skin súng: 21
Trang phục: 21
Đăng nhập: Facebook
2,000,000đ
SET netron
Rank: Kim Cương
Skin súng: 9
Trang phục: 7
Đăng nhập: Facebook
400,000đ
AKM tàn tro
Rank: Kim Cương
Skin súng: 13
Trang phục: 8
Đăng nhập: Facebook
875,000đ
3 set hiếm
Rank: Kim Cương
Skin súng: 33
Trang phục: 25
Đăng nhập: Facebook
3,000,000đ
M416 THiên hà
Rank: Vàng
Skin súng: 3
Trang phục: 3
Đăng nhập: Facebook
250,000đ
acc ngon
Rank: Bạch Kim
Skin súng: 23
Trang phục: 23
Đăng nhập: Facebook
1,625,000đ
acc ngon
Rank: Kim Cương
Skin súng: 31
Trang phục: 28
Đăng nhập: Facebook
2,000,000đ
3 SET hiếm
Rank: Bạch Kim
Skin súng: 27
Trang phục: 20
Đăng nhập: Facebook
2,750,000đ
AKM hủy diệt
Rank: Bạch Kim
Skin súng: 2
Trang phục: 1
Đăng nhập: Facebook
200,000đ
set đẹp
Rank: Bạch Kim
Skin súng: 2
Trang phục: 4
Đăng nhập: Facebook
150,000đ